Digitaliseringsrådets kansli

Ett kansli med fem anställda stöttar Digitaliseringsrådet administrativt men innehar egen kompetens för kvalificerat utredningsarbete. Kansliet är inhyst hos Post- och telestyrelsen (PTS).

– Jag är mycket glad över att PTS får en större roll i regeringens politik för den fortsatta digitaliseringen av Sverige. Det finns många möjliga synergier mellan digitaliseringsfrågorna och PTS arbete på bredbandsområdet, bland annat i genomförandet av regeringens bredbandsstrategi. En nyckelfråga för ett framgångsrikt arbete är bred samverkan med många andra aktörer på digitaliseringsområdet, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.