Svenskarnas inställning till digitalisering

En ny studie beskriver svenskarnas beteende och attityder till den digitala utvecklingen. Digitaliseringsrådets kansli har läst rapporten.

I ett projekt i Storbritannien jämför man människors inställning till den digitala utvecklingen i ett antal EU-länder. Den senaste rapporten sätter fokus på Sverige och svenskarna. Du finner rapporten här: http://readie.eu/digital-pulse-how-ready-is-sweden-for-the-digital-life/

Attitydundersökningar är intressanta och självklart vill vi förstå bättre hur vi i de Europeiska länderna förhåller oss till den digitala utvecklingen. Men attityder är också svåra att undersöka och återge eftersom de påverkas av erfarenheter och förväntningar och är både individuella och kollektiva. Visst är det möjligt att studera attityder in grupper men hur blir det när grupperna är så breda som ”svenskar”, ”tyskar” och ”britter” och vad kan vi lära av att jämföra dem?

Man får ta resultaten för vad de är och i läsningen fundera på vad som kan ligga bakom och om de ger anledning att ställa fördjupade frågor eller på annat sätt agera.

Det finns en hel del intressanta resultat i studien. Ett är att Svenskar tycks oerhört positivt inställda till att äta 3D-printad mat. Ett annat och mer sammansatt resultat är det motsägelsefulla i att svenskar å ena sidan är trygga med förändring och möjligheter med ny teknik i allmänhet men å andra sidan är något mindre intresserade av en del specifika exempel på digital teknik som studien lyfter: använda Airbnb, Uber och andra delningstjänster, att låta robotar ta hand om äldre samt att gå över till ett kontantlösa betalningar. Här vore det intressant, och fullt möjligt, att komplettera bilden med empiriska fakta om hur Svenskar faktiskt beter sig: I vilken utsträckning använder människor i jämförelseländerna Airbnb, Uber och andra delningstjänster?

Det är spännande läsning presenterat på ett tillgängligt sätt. Den som väljer att ta del av rapporterna för de andra länder som redan presenterats kan lätt förlora sig i nya frågor om likheter och skillnader på den digitala inre marknaden.