Digitaliseringsrådet söker nya medarbetare!

Vill du vara med och bidra till att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? Nu när vi bygger upp kansliet för regeringens digitaliseringsråd behöver vi en bra mix av olika kompetenser. Kanske kan du bli en av dem som är med och förverkligar regeringens digitaliseringsstrategi.

Regeringen inrättade under våren 2017 ett digitaliseringsråd under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson. Samtidigt gav regeringen PTS i uppdrag att stödja rådets arbete genom att inrätta och driva ett kansli för administration och analys.

Syftet med Digitaliseringsrådet är att bidra till bättre samordning och ett effektivt genomförande av regeringens digitaliseringspolitik med det övergripande målet att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta kommer du som medarbetare på digitaliseringskansliet vara med att bidra till.

I uppdraget ingår att följa utvecklingen jämfört med andra länder och i förhållande till regeringens strategi Ett hållbart digitaliserat Sverige, att på olika sätt främja utvecklingen mot regeringens mål samt att vid behov föreslå konkreta åtgärder.  

Som medarbetare på kansliet kommer du att få vara med att starta upp, utveckla, och driva enhetens verksamhet. Det innebär att du och dina kollegor bland annat ska:
•    bistå Digitaliseringsrådet och dess eventuella arbetsgrupper i att uppfylla sitt uppdrag
•    göra kvalificerade utredningar på området samt kvalitativa och kvantitativa utvärderingar
•    samverka brett med såväl interna som externa aktörer
•    förbereda och organisera möten för Digitaliseringsrådet och dess arbetsgrupper samt ta fram och föredra underlag för diskussioner och beslut
•    bidra till att digitaliseringens möjligheter synliggörs och diskuteras exempelvis genom att genomföra seminarier

Vem söker vi?
Vi söker fyra medarbetare med universitets- eller högskoleutbildning med för tjänsterna relevant inriktning. Eftersom en stor del av tjänsterna innebär utredningsarbete, rapportskrivning och kontakt med interna och externa aktörer ser vi även att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.  

Läs mer om vad arbetet kommer innebära och hur du ansöker om tjänsterna på PTS webbplats:

http://pts.se/sv/Om-PTS/Jobba-pa-PTS/Lediga-jobb/Medarbetare-till-kansliet-for-regeringens-digitaliseringsrad/