Samtal för ett smartare Sverige

Banner DigiGov 2017

 

Den 5–6 december är det dags för DigiGov 2017 – Toppledarforum för ett smartare Sverige. Här samlas beslutsfattare i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att tillsammans föra samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

Under evenemangets första dag medverkar Digitaliseringsrådets chef Nils Hertzberg i ett samtal med rubriken Det digitala och innovativa Sverige. Samtalet förs tillsammans med Christina Henryson, chef för Enheten för digital förvaltning vid Finansdepartementet, och Oskar Thorslund, chef för Nationella innovationsrådets kansli.

 

Här kan du se programmet för DigiGov 2017.