26 april 2018: Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?

Tillväxtanalys har släppt en ny rapport som visar att digitalisering driver produktivitet och tillväxt samt att graden av digitalisering skiljer sig mellan sektorer och företagsstorlekar.