Hallå där Jenny Birkestad, ny ledamot i Digitaliseringsrådet!

Porträtt Jenny Birkestad

Vad gör du när du inte träffar Digitaliseringsrådet?

Jag är sedan oktober 2017 direktör för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den verksamhet jag ansvarar för kan enklast beskrivas som en koordinerande katalysator för SKL:s kraftsamling kring digitaliseringsområdet och för genomförandet av handlingsplanen "Förutsättningar för digital utveckling". Tillsammans med mina eminenta chefskollegor på SKL levandegörs perspektivet digitalt först inom alla verksamhetsområden. Jag får en otrolig energi av att se verksamhetsnära chefer i samverkan ta ett ägandeskap för att vässa välfärden med digitalisering.

Digitaliseringsrådet är inrättat för att främja och driva på digitaliseringen i samhället utifrån regeringens digitaliseringsstrategi? Vad vill du bidra med?

Jag vill bidra med ett strategiskt samverkansorienterat ledningsperspektiv utifrån kommuners, landstings och regioners perspektiv. Min ledarerfarenhet från både privat, statlig och kommunal verksamhet hoppas jag kommer väl till pass för att främja och driva på digitaliseringen i samhället. Jag vill också bidra med ett nytt synsätt på kompetens och lärande. Idag ställs allt högre krav på ständigt lärande – oavsett yrke. Det förutsätter nyfikenhet, självledarskap och nya incitament till ökat lärande i vardagen.

Vad ser du som viktigast att ta tag i för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter?

Den demografiska utvecklingen kommer att utmana vårt ledarskap framöver då färre måste försörja fler. Det utmanar inte bara offentlig sektorns finansiering utan också vår personal- och kompetensförsörjning. Vi kommer inte kunna rekrytera så många vi behöver av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför ålder på arbetsmarknaden. Vi måste inse att digitaliseringen förändrar alla aspekter av samhället; behov, förväntningar, möjligheter, välfärdsleveransen och inte minst påverkar det oss som chefer och ledare.

Vi behöver modiga, nyfikna och samverkansorienterade ledare för att möta välfärdens utmaningar. Alla chefer på alla nivåer inom alla verksamhetsområden behöver förstå att det krävs ett nytt sätt att organisera, leda och genomföra leveransen av välfärdstjänster. Vi måste göra det tillsammans.

Vi lever i en era där data är den mest värdefulla råvaran av alla. Vi måste använda den klokt så att alla medarbetare, invånare och företagare alltid har rätt information, på rätt plats, i rätt tid. Det är inte bara en fråga om effektivitet, det är en fråga om demokrati.

 


Den 21 mars 2018 träffas Digitaliseringsrådet på Näringsdepartementet och i fokus står digital kompetens. Ordförande är Digitaliseringsminister Peter Eriksson.