Sverige skapar en internationellt ledande samverkansmiljö för AI

Den 16 maj lanserade regeringen en internationell samverkansmiljö för AI, Data Factory & Arena.

Tillsammans med organisationer från industrin, offentlig sektor och universitet kommer Sverige att etablera en forsknings- och innovationsarena för att attrahera internationella topptalanger och accelerera AI-relaterad forskning och innovation.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande >