Seminarium om AI och digitaliseringens möjligheter

Se webbsändningen av Digitaliseringsrådets första seminarium!

09:00 den 14 juni höll Digitaliseringsrådet det första av flera seminarier på temat "digitaliseringens möjligheter".

Ämnet var artificiell intelligens och ambitionen med seminariet var att söka svar på frågorna:

  • Vilka är AI:s möjligheter på kort och lång sikt
  • Hur kan dessa möjligheter förväntas utvecklas som område och specifikt i Sverige
  • Vad innebär det att använda AI:s möjligheter i Sverige

Läs mer i inbjudan