Ny visuell profil för Digitaliseringsrådet

Det är snart ett år sedan regeringen beslutade om att inrätta Digitaliseringsrådet för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vårt uppdrag innebär att främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige samt i omvärlden.

Nu passar vi på att uppdatera den visuella profilen. Alla delar av den grafiska profilen byts ut för att vi ska få en fungerande och aktuell profil. Den nya logotypen utgår ifrån enkla former som tillsammans bildar en symbol som står för digital tillvaro och digital mångfald. Hela profilen har tagits fram i samarbete med Fidelity Stockholm.

 

Logotyp

 

 

 

 

Kontakt: 

Emily Nordqvist
Kommunikationsansvarig