Ny kalkylator räknar ut nyttan med bredband

Bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för att förbättra tillgången till digital samhällsservice i hela landet. Regeringens bredbandsstrategi slår fast att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

En av de mest framtidssäkra accessteknikerna är fiber, och intresset för att satsa på fiber är stort i Sveriges kommuner. En del kommuner tvekar dock och är osäkra på nyttan.

Forskningsinstitutet RISE Acreo har utvecklat ett verktyg för att enkelt kunna beräkna nyttan när en kommun ökar fibertillgången till 95 %. Verktyget kan användas som ett beslutsstöd vid satsningar på bredband och är utvecklat på uppdrag av Bredbandsforum och Digitaliseringsrådet.


I verktyget finns förinställda nyckeltal som också går att justera. Genom att välja län och kommun får du svar på:

•effekt på befolkningsutveckling
•effekt på sysselsättning och kommunalskatteinkomst
•effekt på bilåkande och dess miljöpåverkan av koldioxidutsläpp
•effekt på företagande.


Bredbandskalkylatorn är enkel att använda och grundar sig i en vetenskapligt utvecklad modell där de data som hämtas per kommun baseras på den senast tillgängliga statistiken.


Här kan du testa Bredbandskalkylatorn.