Kompetens och digitaliseringens möjligheter

Se webbsändningen av Digitaliseringsrådets seminarium om kompetens!

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. I en serie seminarier ställer Digitaliseringsrådet frågan vad det innebär konkret på ett antal centrala områden. Det aktuella seminariet – Kompetens och digitaliseringens möjligheter – sätter fokus på hur digitalisering skapar nya möjligheter för livslångt lärande och att omsätta kompetens i nya möjligheter till arbete. Vi kommer vid seminariet söka svar på frågor som:

  • Hur kan digitalisering bidra till att stärka individers kompetens?
  • Vad är universitets och högskolors roll för att göra nätbaserade utbildningar mer relevanta för kompetensutveckling?
  • Hur kan kompetens valideras för att skapa värde vid matchning på arbetsmarknaden?

Läs mer i inbjudan.

Se webbsändningen från seminariet: