För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi

 

Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik.

Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

För att nå det övergripande målet beskrivs fem delmål:

  • digital kompetens
  • digital trygghet
  • digital innovation
  • digital ledning
  • digital infrastruktur

Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

Läs mer om Digitaliseringsstrategin "För ett hållbart digitaliserat Sverige" på regeringens webbplats

Ladda ner Digitaliseringsstrategin som pdf