Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället

Det är fortfarande många som står utanför det digitala samhället och det är lång ifrån en homogen grupp. Digital delaktig är helt avgörande för att Sverige ska kunna ställa om till ett digitalt samhälle. Vi vill understryka betydelsen av att intensifiera arbetet för att förbättra förutsättningarna för delaktighet.


Alla måste med

Oavsett var vi är i livet behöver vi en grundläggande digitala kompetens.
Det handlar dels om att använda mobil och dator för att göra saker vi brukar göra, men på ett digitalt sätt också helt nya saker.

Dels krävs speciella förmågor för att använda och kritiskt värdera information, inte minst viktigt för att kunna delta aktivt i samhället och för den demokratiska processen.

Det är oroväckande att minst 400 000 av alla äldre mellan 65 och 85 saknar tekniska enheter som möjliggör internetanvändning.
Dessutom visar statistik från SCB att 600 000 personer avstod från att använda internet första kvartalet 2017.
Minst 29 procent av den vuxna befolkningen känner sig inte delaktiga i informationssamhället.

Fördjupad kunskap och konkreta delmål

Vi ser att digital kompetens är ett strategiskt viktigt område som behöver stärkas i hela samhället. För att främja en positiv utveckling går det inte att förlita sig på enskilda åtgärder.

Vår rekommendation till regeringen är att stärka insatserna på nationell nivå och att en aktör får ett strategiskt samlat ansvar för ökad delaktighet. 

Vi behöver öka förståelse för samband och skillnader. Det behövs ett mer systematiskt arbete med tydliga mål. Analyser och studier genomförs men beskrivningarna är varken täckande eller tillräckligt detaljerade. 

 

 
Även den som bor på ett gemensamt boenden behöver
kunna använda internet.


 

Identifierade utmaningar

När stora förändringar sker ökar behovet av kunskap.

Det finns många aktörer som jobbar med delaktighetsfrågor men det är angeläget att få till ett mer systematiskt och målinriktat arbete som tar frågorna till nästa nivå.

Vi bedömer att de viktigaste utmaningarna: 

 1. Tydliga mål saknas. 

 2. Det behövs ett mer systematiskt och sammanhållet arbete för att effekten av nationella insatser ska bli bättre. 

 3. Tillgången till internet och ekonomiska förutsättningar är nödvändigt för ökad digital delaktighet.

 4. Digital teknik behöver utnyttjas bättre och tjänster behöver göras tillgängliga för alla.

 


 

Här kan du ladda ner hela lägesbilden av digital kompetens (pdf) >

 

Tillbaka till Digital kompetens (samlingssida)>