Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Digital kompetens

"Mycket av hur skolan är organiserad i dag är knutet till det som har varit"

"Elever och studenter måste få lära sig ett förhållningssätt till den digitala utvecklingen". Darja Isaksson tar upp digital kompetens i en intervju i Grundskoletidningen.

"Elever och studenter måste få lära sig ett förhållningssätt till den digitala utvecklingen". Darja Isaksson tar upp digital kompetens i en intervju i Grundskoletidningen.

Läs mer

Digital kompetens

Var med och bredda bilden av teknik och skapa nya förebilder

Bredda bilden är en bildbank framtagen av Teknikföretagen. Här ligger fokus på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor som verkar inom branschen.

Bredda bilden är en bildbank framtagen av Teknikföretagen. Här ligger fokus på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor som verkar inom branschen.

Läs mer

Veckans siffra

Många fler kvinnor behövs inom den digitala sektorn

Digitaliseringen förutsätter att det finns specialister och digitala ledare. Det är alarmerande att IT-området lockar få kvinnor och prognoserna visar inte på någon förbättring. SCB anger att endast en fjärdedel av yrkesverksamma civilingenjörer är idag kvinnor. 3 gånger så många män som kvinnor har någon gång programmerat. 

Läs mer