Välkommen till Digitaliseringsrådet

Digitaliseringen är en samhällsomvälvande process som innebär att vi kan göra helt nya saker och göra saker vi tidigare gjort på helt nya sätt.

Vi behöver alla förhålla oss till utvecklingen inom digitaliseringen. Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. För att lyckas med det har regeringen tagit fram en strategi och bildat ett Digitaliseringsråd med uppgiften att främja en aktiv digitaliseringspolitik. Rådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli med fem anställda.

Vårt arbete fokuserar på fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som innefattar stora samhällsutmaningar som behöver hanteras för att hela landet ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Digital ledning

Omstart för den digitala förvaltningen

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster

Läs mer

Digital infrastruktur

Ny kalkylator räknar ut nyttan med bredband

Forskningsinstitutet RISE Acreo har utvecklat ett verktyg för att beräkna nyttan när en kommun ökar fibertillgången till 95 %. Verktyget kan användas som ett beslutsstöd vid satsningar på bredband och är utvecklat på uppdrag av Bredbandsforum och Digitaliseringsrådet.

Läs mer

Veckans siffra

15 miljoner kronor till kraftsamling för öppna data 

Stockholmsregionen inleder en ny satsning som syftar att stärka arbetet med öppna data i regionens 26 kommuner. Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, bidrar med 15 miljoner kronor.

Läs mer